400 000+ sålda broddpluggar världen över!

Broddpluggar 100 st

Pluggen består av högkvalitativ plastmassa, anpassad efter standardmåttet 3/8. Den är enkel att både sätta i och att plocka ut. Pluggen skyddar gängorna och minskar på så sätt användningen av gängtappen.

379 kr